صفحه اصلی

آخرین اخبار

اخبار
sysadmin

تست مقاله و خبر 1

تست مقاله و اخبار 1 تست مقاله و اخبار 1 تست مقاله و اخبار 1 تست مقاله و اخبار 1 تست مقاله و اخبار 1 تست

ادامه خبر ...

آخرین پژوهش ها

مقالات
sysadmin

آشنایی با ورزش بولینگ

• بولینگ یک ورزش باستانی با چند هزار سال قدمت است. در گذشته، بولینگ در کشورهای مختلف با قوانین متنوعی انجام می‌شده است. امروزه با یک

ادامه مقاله ...
مقالات
sysadmin

معرفی رشته بولس (پتانک)

تاریخچه اصطالحات کلی روش بازی قوانین و داوری لوازم بازی کشورهای برتر قهرمانان گسترده پتانک در ایران زمین های پتانک توپ و برند های آن پتانک

ادامه مقاله ...

دوره های آموزشی