معرفی رشته بولس (پتانک)

آموزش رشته ورزشی بیلیارد
خرداد 30, 1401
آشنایی با ورزش بولینگ
خرداد 30, 1401

معرفی رشته بولس (پتانک)

تاریخچه
اصطالحات کلی
روش بازی
قوانین و داوری
لوازم بازی
کشورهای برتر
قهرمانان
گسترده پتانک در ایران
زمین های پتانک
توپ و برند های آن
پتانک اصفهان
در اوایل قرن ششم قبل از میالد، یونانیان باستان بازی هایی را با پرتاب سکه و پس از آن سنگ های تخت و
بعد توپ های سنگی به نام اسفریستیکس ثبت کردند.
بدین صورت که تالش میکردند آن هارا تا انجا که ممکن است به فاصله ی دورتری پرتاب کنند.
پس از رومیان توپ های سنگی جایگزین توپ های چوبی شدند
در قرن نوزدهم در انگلستان این بازی به بولینگ و یا بولینگ چمن تبدیل شده بود.
تاریخچه:
در نیمه دوم قرن نوزدهم در کشور فرانسه در نزدیکی شهرمارسی شخصی به نام ژول لنوار بولودرام
این بازی رو با نام بازی ژنو به مردم معرفی کرد.
بعدها به دلیل ابتالع به بیماری روماتیسم بسیار شدید دیگر نمیتوانست
مثل قبل توپ هارا پرتاب کند و بدود.
و به همین دلیل سبک جدیدی از بازی اختراع شد.
که درآن حالت همه بصورت ایستاده توپ هارا پرتاب میکردند.
در سال 1958 فدراسیون جهانی پتانک درشهر مارسی فرانسه تاسیس شد.
نام فرانسوی پتانک به معنی پای ثابت یا کاشته روی زمین است.

اصطالحات کلی:
انواع استایل:
(single (استایل تک نفره: یک نفر مقابل یک نفر
(double (استایل دو نفره: دو نفر مقابل دو نفر
(triple (استایل سه نفره : سه نفر مقابل سه نفر
توپ: نوعی گوی فلزی از جنس فوالد که بین 650 تا 850 گرم وزن دارد و
برای پرتاب در زمین بازی استفاده می شود.
وجه تمایز این توپ ها، رنگ و شیارهای روی توپ و آرم های خاص روی آن است.
جَک)توپ هدف(: توپی کوچک به قطر 3 سانتی مترکه از جنس چوب یا پالستیک است
که اصوال رنگ آن ها جیغ است.
رینگ)حلقه پرتاب(: وسیله ای به شکل دایره به قطر 50 سانتی متر که از داخل آن باید پرتاب ها صورت گیرد.

روش بازی:
این بازی میتواند در چمن،شن،ماسه،خاک باشد. اصلی ترین زمین این بازی زمین ماسه ای با شن های ریز است.
ابعاد زمین 4.15 می باشد)عرض 4_طول 15)
در ابتدا برای شروع بازی با پرتاب کردن سکه تیم شروع کنند مشخص میشود.
نفر اول در داخل حلقه پرتاب قرار میگیرد و جک را پرتاب میکند . جک باید بین 6 تا 10 متر پرتاب شود.
پس از آن اولین توپ خود را نیز به سمت جک پرتاب میکند و تیم مقابل به داخل حلقه می اید و یک پرتاب انجام میدهد.
پس از آن فاصله بین توپ ها با جک را اندازه گیری میکنند و شخصی که توپش تا توپ جک فاصله ی بیشتری داشته باشد باید دوباره
توپ دیگه ی خود را پرتاب کند تا زمانی که توپش از توپ حریف به جک نزدیکتر باشد.
هدف کلی این بازی نزدیک کردن توپ به سمت جَک است.
زمانی که ست اول تمام شد توپ های نزدیک به جک شمارش میشود و امتیاز به یک تیم داده میشود و شروع ست دوم با تیمی است که امتیاز ست قبل را
گرفته است. برای شروع ست دوم حلقه به جایی که جَک در ست قبل بوده منتقل میشود واز انجا پرتاب ها صورت میگیرد.
در حالت کلی برنده شخص یا تیمی است که به امتیاز 13 برسد.
پوینتر: شخصی که مهارت دارد توپ هایش را در نزدیک ترین نقطه به جَک پرتاب کند.
شوتر: شخصی که مهارت دارد با توپ های خودش به توپ های حریف که نزدیک جَک است ضربه بزند تا آنها را دور کند.
قوانین و داوری:
حلقه پرتاب: در زمان پرتاب توپ ،نباید پا ازداخل حلقه بیرون باشد
نباید پاها کامال از زمین جدا شود
هنگام ورود و خروج به حلقه نباید حلقه جا به جا شود
)حلقه باید 1 متراز هر مانعی فاصله داشته باشد(
جَک: باید بین 6 تا 10 متر پرتاب شود
جَک باید 50 سانتی متر از هر مانعی فاصله داشته باشد.
توپ: توپ ها باید دارای وزن استاندارد 650 تا 850 باشند.
داخل توپ باید خالی از هرگونه جسم خارجی مانند شن و ماسه باشد.
زمان مجاز برای پرتاب یک توپ 1 دقیقه می باشد.
فاصله مساوی بین جَک و توپ ها:
اگر فاصله توپ شما و توپ حریف با جَک مساوی شود پرتاب بعدی را باید شخصی انجام دهد
که تساوی را بوجود آورده است.
خروج جَک از زمین بازی:
اگرجَک هنگام بازی با برخورد یک توپ از زمین خارج شود
دو حالت دارد:
1 .تیم ها یا توپ دارند یا ندارند: در این حالت بازی مجدد از سر گرفته میشود.
2 .یک تیم توپ دارد و تیم دیگر توپ ندارد: به تعداد توپ های که آن تیم دارد امتیاز برای آن تیم لحاظ میشود.
لوازم بازی:
متر: برای اندازه گیری فاصله بین توپ ها و جَک می باشد.
پارچه: برای تمیز کردن توپ ها
آهنربا: وسیله ای که به شلوار اتصال پیدا میکند و توپ ها را از روی زمین بلند میکند.
تذکر: این لوازم جزء اجبارات این بازی نمیباشد.
کشور های برتر: فرانسه-تایلند-چین
قهرمانان:
مرد شماره 1 پتانک دنیا دایالن روچر از کشور فرانسه
)هِنری الروکس از فرانسه(
)جُواچیم اَندِرسون از سوئد(
)چاچا از تایلند(
گسترش پتانک در ایران: در حال حاظر شهرهای شیراز- تهران- قم و کرمان دارای بیشترین فعالیت در این رشته هستند
و از قهرمانان داخلی این رشته میتوان از شخص هایی نام برد:
آقایان : برادران زارع )شیراز( مهدی علیخانی )تهران( علیرضا روحپرور زاده )اصفهان(
خانم ها: آزاده قشقایی )شیراز( ستاره نیک منش )تهران(
زمین های پتانک:
توپ ها و برند های آن :

پتانک اصفهان:

گرد آورنده: سلمان خانی
هیات بولینگ ، بیلیارد و بولس استان اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.