دوره آموزشی

  Show all

  دوره تئوری مربیگری درجه 3

  ریال۳.۲۰۰.۰۰۰

  پیش نیاز مربیگری تمامی رشته های ورزشی

  برگزاری به صورت مجازی

  همراه با آزمون

  40 در انبار

  دسته: